WMI ตะแกรงเหล็ก เป็นตะแกรงเหล็กสำเร็จรูปเสริมแรงคอนกรีต
ผลิตจากลวดเหล็กรีดเย็นคุณภาพสูง (Cold Drawn Steel) นำมาเชื่อมเป็นตะแกรงรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส หรือสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติที่มีความละเอียดสูงใช้งานได้ดีกว่าการผูกเหล็กธรรมดา
 
  ทุกสาขาใกล้บ้านคุณ ลดต้นทุนค่าขนส่ง " ถูกกว่า " จากที่ตั้งของโรงงานในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ  
 
  อ่านต่อ
  อ่านต่อ
   
 
 
ภาคกลางและภาคใต้
บ.ไวร์เมช อินดัสทรี จำกัด
โทร.(02) 925 5100-2
Fax.(02) 925 5104
ภาคเหนือ
บ.ดับบลิวเอ็มไอ ไวร์เมช จำกัด
โทร.(056) 355 485-6,
(056) 300 007
Fax.(056) 300 008
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนบน)

บริษัท ไวร์เมช ขอนแก่น จำกัด
โทร.(043) 258 661-3
Fax.(043) 258 664
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ตอนล่าง)

บริษัท ไวร์เมช ราชสีมา จำกัด
โทร.(044) 324 192-4
Fax.(044) 324 195
ภาคตะวันออก
บริษัท ไวร์เมช ชลบุรี จำกัด
โทร (038) 150-655-8
Fax.(038) 150-659
  © copyright 2011. WMI Group. All Rights Reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com