การให้คำปรึกษา
WMI GROUP มีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้าทุกท่าน ในทุกเรื่องของตะแกรงเหล็กไวร์เมช เช่น วิธีใช้ ขนาดของตะแกรงเหล็กไวร์เมช ขนาดของลวด ตามที่ต้องการหรืองานสั่งผลิต การคำนวณเปรียบเทียบ การใช้ตะแกรงเหล็กไวร์เมชกับเหล็กเส้น และอื่นๆอีกมากมาย
 
ที่ปรึกษาการขาย
ให้คำปรึกษาการขายและวางแผนการตลาด แนะนำการจัดจำหน่ายสินค้า การจัดเก็บ Stock สินค้าและการควบคุมคุณภาพใน Stock  รวมถึงการแนะนำการขยายตลาด

 

     
  การขนส่ง
WMI GROUP พร้อมในด้านการขนส่งจากเครือข่ายในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศ และการบริการการขนส่งที่รวดเร็วและปลอดภัยได้มาตรฐาน ใช้ระบบสัณญาณดาวเทียม GPS ช่วยในการขนส่งที่ถูกต้อง แม่นยำ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และส่งมอบตามนัดหมาย
 
 
 
  © copyright 2011. WMI Group. All Rights Reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com