ประวัติ
WMI GROUP เป็นกลุ่มบริษัทผู้ผลิตตะแกรงเหล็กไวร์เมช ที่มีเครือข่ายการผลิตมากที่สุดในประเทศไทย WMI GROUP เปิดดำเนินงานที่ หจก. ไวร์เมช อินดัสทรี อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เป็นแห่งแรกในปี 2537 และมีการพัฒนาและขยายสาขาอย่างต่อเนื่องตามลำดับดังนี้
ปี 2537 : หจก. ไวร์เมช อินดัสทรี (เมื่อปี 2554 ได้แปรสภาพเป็น บริษัท ไวร์เมชอินดัสทรี จำกัด )
ปี 2539 : บริษัท ดับบลิวเอ็มไอ ไวร์เมช จำกัด
ปี 2540 : บริษัท ไวร์เมช ราชสีมา จำกัด
ปี 2546 : บริษัท ไวร์เมช ขอนแก่น จำกัด
ปี 2548 : บริษัท ไวร์เมช ชลบุรี จำกัด

นโยบาย
WMI GROUP เน้นความซื่อสัตย์ต่อลุกค้า ให้ความสำคัญกับคุณภาพของสินค้า และการบริการลูกค้า โดยมุ่งเน้นการส่งมอบตะแกรงเหล็กที่มีคุณภาพสูง มีน้ำหนักเหล็กเต็มขนาดตามความต้องการของลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็ว จากเครือข่ายการผลิตที่มีอยู่ทั่วประเทศ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เข้ามาบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด


 
วิสัยทัศน์
  • เป็นผู้นำในในอุตสาหกรรมตะแกรงเหล็กในประเทศไทย ที่มีนวัตกรรมใหม่ อย่างต่อเนื่องเป็นองค์กรที่ลูกค้าไว้วางใจและเชื่อมั่น ในด้านคุณภาพและบริการ
พันธกิจ
  • พัฒนาระบบการจัดการคุณภาพและบริการสู่ความเป็นเลิศ
  • สร้างความเชื่อมั่นและความสุขในการทำงานด้วยใจ จากภายในองค์กรสู่ลูกค้าทุกระดับ
  • เป็นผู้นำในการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตลอดเวลา
 
  © copyright 2011. WMI Group. All Rights Reserved.
Designed & Developed by Redjasmin.com